informatie Gemeente informatie Gemeente
Hervormde kerk Morra/Lioessens
 
De Hervormde Gemeente heeft 2 kerken nl. in Morra en Lioessens.
Beide kerken zijn momenteel niet regulier in gebruik omdat de gemeente te weinig kerkende leden telt. In 2019 zal de Kerkenraad met de gemeenteleden in gesprek gaan hoe we toch een actieve en betekenisvolle gemeente te kunnen zijn / worden.
 
Dominee:
De pastorale zorg wordt waar en wanneer nodig verleend door ds. N. van Rijswijk.
Voor bijzonderheden, vragen en verzoeken kunt u / jij terecht bij kerkenraadsleden.
  
De kerkenraad bestaat uit:
 
  • Pytsje Swart de Hoop, diaken 
  • Klaas Slagman, ouderling en penningmeester
  • Klaas de Haan, ouderling en scriba 
  • Jaap Wilbers, ouderling-kerkrentmeester en voorzitter 
Geandewei:

Dit is het kerkblad waarin alle gemeente nieuws en het wel en wee van Morra - Lioessens en omstreken staat vermeld. Het blad komt 1 x in de 2 à 3 weken uit en is voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Kopij en mededelingen kunt u sturen aan aan nhkerk.ml@gmail.com.


 
 
 
 
 
 
 
 
Hervormde kerk Morra/Lioessens

Hervormde kerk Morra/Lioessens