informatie Gemeente informatie Gemeente
Hervormde kerk Morra/Lioessens
 
De Hervormde Gemeente heeft 2 kerken nl. in Morra en Lioessens.
Beide kerken zij niet in gebruik omdat de gemeente te weinig kerkende leden telt. Op een bescheiden en aangepaste wijze proberen we toch een actieve en betekenisvolle gemeente te kunnen zijn / worden.
 
Dominee:
De pastorale zorg wordt tot eind okt 2021 verleend door ds. N. van Rijswijk. Over de periode daarna volgt zo snel mogelijk een mededeling
Voor bijzonderheden, vragen en verzoeken kun je terecht bij kerkenraadsleden.
  
De kerkenraad bestaat uit:
 
  • 4 ambtsdragers waarvan
  • 2 diaken zijn (college van diakenen)
  • 2 ouderling / ouderling kerkvoogd zijn (college van kerkrentmeesters)
 
Geandewei:

Dit is het kerkblad waarin alle gemeente nieuws en het wel en wee van Morra - Lioessens en omstreken staat vermeld. Het blad komt 1 x in de 2 à 3 weken uit en is voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Kopij en mededelingen kunt u sturen aan aan nhkerk.ml@gmail.com.


 
 
 
 
 
 
 
 
Hervormde kerk Morra/Lioessens

Hervormde kerk Morra/Lioessens