Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Morra-Lioessens
 
 
informatie Gemeente informatie Gemeente

Hervormde kerk Morra/Lioessens
 
Een korte beschrijving wat in onze Hervormde Gemeente plaats vindt.
De hervormde Gemeente heeft 2 kerken nl. in Morra en Lioessens.
Alleen de kerk van Morra is in gebruik omdat de gemeente te weinig leden telt.
Wanneer er kerkdiensten zijn is dit alleen smorgens.
  

 
Dominee:
Op dit moment  is  Ds B. keizer uit Oostrum  onze voorganger voor 20 %
in combinatie met Nes/ Wierum ,Hogebeintum/Blije en Peasens/Moddergat
Voor bijzonderheden kunt u/jij dan terecht bij de voorzitter van de kerkenraad nl. Klaas de Haan tel. 321442 Morra.
 
 
 
De kerkenraad bestaat uit:
Ouderling: Klaas de Haan voorzitter                                              tel. 321442
 
Ouderling kerkvoogden: Pieter Braaksma                                     tel. 321192
                                        Hielke Idsardi                                        tel. 241366
                                        Sake Swart                                             tel. 241576
 
Diakenen: Griet Werkhoven   penningmeester                             tel. 321698
                 Harm Notenbomer  secretaris                                       el. 321601
                                                                                 
Administratie kerkvoogdij: Brand Hiemstra                                 tel.  321826                    
Administratie diaconie landerijen: J Veenstra
 
Koster: Haaye Slagman                                                                 tel. 321641
            
 
 
Zending:
De Hervormde gemeente kent niet de vaste bijdrage voor de zending.
1x in de maand komen mensen met het zendingsbusje  een vrijwillige bijdrage  ophalen.

 
 

 
 
Geandewei:
Dit is het kerkblad waarin alle kerkdiensten en het wel en wee van Morra/Lioessens en omstreken staat vermeld.
Dit blad komt 1 x in de 2 à 3 weken uit en is voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. 
 
Voor bijzondere(laagdrempelige) diensten wordt er huis aan huis een flyer bezorgd.
 
Paas/adventsdienst:
Deze dienst wordt gehouden in dorpshuis de Stikel.
We beginnen meestal met een ontbijt, waarna een dienst volgt m.m.v. jong en oud, na de dienst is er voor een ieder koffie.
 
Samen:
Dit is of met de Gereformeerde Gemeente of samen met de Hervormde Gemeenten van Peassens en Wierum.
Samen met de Gereformeerde Gemeente hebben we de eerste zondag van de maand dienst in, of de Hervormde Kerk, of in de Gereformeerde kerk.
Ook speciale kerkdiensten en vakanties doen we samen.
Net zoals alle verenigingen die aan de kerk gekoppeld zijn.
Na de zomervakantie sluiten we deze periode af door samen het avondmaal te vieren.
Verenigingen die aan de kerk gekoppeld zijn werken sowieso samen.
 
Met de Gemeente van Peassens en Wierum werken we samen als er geen ds. te vinden is voor de eigen gemeente, dit is ontstaan uit een fusie met de gemeente Peassens/Moddergat en later door ressortverband met Nes/Wierum.
Biddag, dankstond en het avondmaal voor Pasen is in samenwerking met deze gemeenten.
 
 
 
 
 
 
 

 
Hervormde kerk Morra/Lioessens

Hervormde kerk Morra/Lioessens
 
 
 
 
ANBI gemeente
ANBI Kerkrentmeesters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.