Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Morra-Lioessens
 
 
informatie Gemeente informatie Gemeente
Hervormde kerk Morra/Lioessens
 
De Hervormde Gemeente heeft 2 kerken nl. in Morra en Lioessens.
Beide kerken zijn momenteel niet regulier in gebruik omdat de gemeente te weinig kerkende leden telt. In 2019 zal de Kerkenraad met de gemeenteleden in gesprek gaan hoe we toch een actieve en betekenisvolle gemeente te kunnen zijn / worden.
 
Dominee:
De pastorale zorg wordt waar en wanneer nodig verleend door ds. N. van Rijswijk (0519531269 en/of
Voor bijzonderheden, vragen en verzoeken kunt u / jij terecht bij de P. Swart - de Hoop - diaken (0519-241576) of J. Wilbers  - voorzitter (0519-346310) van de kerkenraad.
  
De kerkenraad bestaat uit:
Ouderling kerkvoogd:
  • Jaap Wilbers, ouderling-kerkrentmeester en voorzitter  (0519-346310)
Ouderlingen:
  • Klaas de Haan, ouderling en scriba (0519-321442)
  • Klaas Slagman, ouderling en penningmeester (0519-220371)
Diaken
  • Pytsje Swart de Hoop, diaken (0519-241576)
Geandewei:

Dit is het kerkblad waarin alle gemeente nieuws en het wel en wee van Morra - Lioessens en omstreken staat vermeld. Het blad komt 1 x in de 2 à 3 weken uit en is voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Kopij en mededelingen kunt u sturen aan aan U kunt ook contact opnemen met Pytsje Swart de Hoop (0519-241576)


 
 
 
 
 
 
 
 
Hervormde kerk Morra/Lioessens

Hervormde kerk Morra/Lioessens
 
 
 
 
ANBI gemeente
ANBI Kerkrentmeesters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.